10 februari 2021

Automatische brandmeldingen


Automatische brandmeldingen

Brandweer in Noord-Nederland gaat alleen nog rijden op geverifieerde automatische meldingen

Veiligheidsregio Drenthe neemt voortouw

In mei 2019 hebben Veiligheidsregio Groningen (VRG) Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en Veiligheidsregio Drenthe (VRD) aangegeven dat het wenselijk is om op termijn een beleid voor het beoordelen van automatische brandmeldingen in Noord-Nederland te effectueren waarbij de brandweer alléén nog wordt gealarmeerd voor geverifieerde meldingen. In dit kader zette Veiligheidsregio Drenthe in de afgelopen tijd de eerste stappen in die richting door de aftrap te geven aan een voorlichtingscampagne over de aanstaande beleidsverandering. Deze veranderingen betreffen gebouwgebruikers die een automatische brandmelding via een brandmeldinstallatie rechtstreeks doormelden aan Meldkamer Noord-Nederland. De belangrijkste verandering zal zijn dat de brandweer op enig moment alléén nog uitrukt op geverifieerde brandmeldingen.

Achtergrond

Jaarlijks wordt de brandweer geconfronteerd met een veelheid aan automatische brandmeldingen die binnenkomen bij Meldkamer Noord-Nederland, terwijl slechts een tiental  van deze meldingen daadwerkelijk vraagt om brandweerinzet. In de huidige situatie neemt Meldkamer Noord-Nederland na een automatische brandmelding het initiatief de gebouwgebruiker te bellen om een brandmelding te verifiëren, terwijl er wettelijk gezien geen enkele grond is de taak van het verifiëren van de brandmelding op zich te nemen, noch dat de brandweer uitrukt om dat te doen. Voor de verificatie van een brandmelding is een gebouwgebruiker zelf verantwoordelijk en dient hij passende maatregelen, technisch dan wel organisatorisch, te treffen.

Voorlichting

Veiligheidsregio Drenthe is als eerste met de effectuering gestart en ontwikkelde een folder en zette informatie op haar website voor de lancering van de voorlichtingscampagne, eind november 2020.  In een webinar zijn branddetectiebedrijven en installateurs bijgepraat. Zij zijn belangrijke ambassadeurs van het nieuwe beleid omdat ze brandmeldinstallaties onderhouden en vervangen en kunnen adviseren over de mogelijkheden van technische verificatie. Veiligheidsregio Drenthe-medewerkers gaan vanaf 2021 persoonlijk in gesprek met gebouwgebruikers in Drenthe over de gevolgen van en oplossingen voor de wijzigingen in zijn/ haar specifieke situatie. Hierbij wordt een duidelijke stip op de horizon gezet, hoewel de route er naartoe voor elke gebruiker anders zijn. Tijdens het meedenken over oplossingen wordt rekening gehouden met alle van invloed zijnde factoren. Over het feit dat de aangekondigde veranderingen niet eerder zullen ingaan dan wanneer de gebouwgebruiker daar klaar voor is, bestaat geen enkel twijfel: de gebouwgebruiker kan te allen tijde vertrouwen op een overgang op maat.

Op zoek naar meer informatie of zijn er vragen?

U kunt contact opnemen met Veiligheidsregio Drenthe via oms@vrd.nl.
Meer informatie over de veranderingen omtrent verificatie en over het openbaar meldsysteem in Noord-Nederland is te vinden op: www.vrd.nl  en op www.brandweer.nl/brandveiligheid/oms-noord-nederland. Meer informatie over brandveilig een gebouw gebruiken is te vinden op: www.brandweer.nl.

< Terug