Disclaimer

De MkNN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Hetzelfde geldt voor informatie afkomstig van derden of dieĀ is gelinkt van of naar deze website.