Als u belt

Wanneer u 112 belt omdat snel een hulpdienst nodig is, is het als eerste belangrijk dat uw eigen veiligheid voorop staat.

Volg de aanwijzingen van de centralist op. Hij of zij helpt u om zelf belangrijke handelingen te verrichten of om de best mogelijke informatie te verzamelen om nog beter hulp te kunnen verlenen.
Luister goed naar de vragen die de centralist u stelt en geef kort en duidelijk antwoord.

Iedere vraag heeft een doel en helpt de centralist om een goed beeld te krijgen van de situatie.

De eerste vraag die u krijgt is wie u nodig bent: ambulance, politie of brandweer. Daarna wordt u doorverbonden naar een centralist van deze discipline die vraagt ‘wat is de plaats van het noodgeval?’
Vervolgens vragen wij naar het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Steeds vaker kunnen centralisten zien vanaf welk nummer de hulpvraag komt. En dat is heel belangrijk om u te kunnen bereiken wanneer de verbinding eventueel verbroken wordt.

Samengevat

Wanneer u 112 belt wordt het volgende van u verwacht:

  • Uw eigen veiligheid heeft de hoogste prioriteit.
  • Blijf vooral rustig en probeer niet in paniek te raken.
  • Maak een inschatting van het gevaar voor u, degene waarvoor u belt en de directe omgeving.
  • Geef aan waar u bent.
  • Noem uw naam en telefoonnummer.
  • Welke hulpdienst heeft u nodig?
  • Luister goed naar de vragen die de centralist u stelt.
  • Geef zo volledig en toch beknopt mogelijk antwoord.
  • Meldt u vooral bijzondere omstandigheden.

Heeft het geen haast? Als u politie nodig heeft, belt u 0900-8844 en bij brandweer 0900-0904.